Ikony Chrystusa

Ikony
  Galeria

Ikony Świętych

Ikony
  Galeria

Ikony Matki Bożej

Ikony
  Galeria

Ikona Archanioła Gabriela

Archanioł (gr. archangelos; ros. archangeł) spełnia wobec ludzi nadzwyczajne posłannictwo w historii zbawienia.
W Starym Testamencie archanioł Gabriel opisany jest jako anioł wyjaśniający prorokowi Danielowi wizje (Dn 8,15-26; 9,21-27). W Ewangelii św. Łukasza archanioł Gabriel (hebr. Bóg jest moją siłą, wojownik Boży, mąż Boży) jako posłaniec przysłany przez Boga zwiastuje Zachariaszowi narodziny Jana Chrzciciela (Łk 1,11-20), a Maryji narodziny Jezusa (Łk 1,26-31). Przychodził w snach do Józefa, w których to powiedział mu, by się nie obawiał, ponieważ Maryja urodzi Syna Bożego, nakazał uciekać Józefowi wraz z Maryją i Jezusem do Egiptu przed rzezią dzieci, a następnie po śmierci Heroda wrócić do Izraela (Mt 1,20-24; 2,13; 2,19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22,43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28,5-6) i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 1,10).
Jest aniołem zwiastowania, zmartwychwstania, miłosierdzia, zemsty, śmierci i objawienia. Gabriel sprawuje władzę nad rajem. To jemu Bóg powierzył wszystkie poselstwa tyczące się Wcielenia Syna Bożego.
Archanioł przedstawiony na ikonie w ręce trzyma laskę posłańca.
Zastosowane w ikonie kolory mają charakter symboliczny. Tło ikony jest złote, aby nadać ikonie sens światłości i nadrealności. Asystki na skrzydłach anioła oraz na wierzchniej szacie również mają złoty kolor. Barwa ta oznacza świętość, jest jasnością Boga.
Spodnia szata jest koloru niebieskiego – to symbol nieba, duchowości, tajemnicy, życia niebiańskiego.

Ikona Archanioła Gabriela została napisana techniką tempery jajowej z zastosowaniem pozłotnictwa. Deskę pokryto płótnem, na którym położono 12 warstw gruntu powstałego z kleju króliczego i kredy szampańskiej. Warstwy te zostały położone metodą „na krzyż”.
Ikona ma wymiary 10 cm x 8 cm.
Każdy etap tworzenia ikony poprzedzony został modlitwą.

Ikona Świętego Anioła Stróża

Anioł Stróż pośredniczy między Bogiem a człowiekiem, jest posłańcem i pełni funkcję indywidualnego opiekuna. Przedstawiony Anioł Stróż w prawej ręce trzyma krzyż – żeby bronić w nocy, w lewej natomiast miecz – żeby bronić w dzień. Zastosowane w ikonie kolory mają charakter symboliczny. Tło ikony jest złote, aby nadać ikonie sens światłości i nadrealności. Asystki na skrzydłach anioła również mają złoty kolor. Barwa ta oznacza świętość, jest jasnością Boga.
Spodnia szata jest koloru niebieskiego – to symbol nieba, duchowości, tajemnicy, życia niebiańskiego. Natomiast wierzchnia szata ma barwę różowoczerwoną, symbolizującą władzę nad złem.

Ikona Anioła Stróża została napisana techniką tempery jajowej z zastosowaniem pozłotnictwa. Deskę pokryto płótnem, na którym położono 12 warstw gruntu powstałego z kleju króliczego i kredy szampańskiej. Warstwy te zostały położone metodą „na krzyż”.
Ikona ma wymiary 12 cm x 10 cm.
Każdy etap tworzenia ikony poprzedzony został modlitwą.

Ikona Archanioła Michała

Archanioł Michał (hebr. Któż jak Bóg) uważany jest za najważniejszego z archaniołów. To archistrateg i dowódca zastępów niebiańskich, który poskramia szatana. Według tradycji to on jako pierwszy wystąpił przeciwko szatanowi i zbuntowanym aniołom z okrzykiem: „Któż jak Bóg!”. Archanioł Michał na ikonie pokazany jest w żołnierskiej zbroi i tunice. Ma miecz i tarczę, a oszczepem przebija smoka, który znajduje się pod jego nogami.
Ikona ukazuje, jak archanioł Michał pokonuje Smoka: „I nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie mieli wałczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowi, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię; został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie”. (Ap 12,7-9).
Archanioł Michał jako rycerz depczący smoka wyraża ideę zwycięstwa dobra nad złem, chrześcijaństwa nad pogaństwem. Archanioł Michał jest ognistym wojownikiem, Księciem Niebiańskiej Armii, która walczy w imię sprawiedliwości i prawa.
Złoto w tle ikony, jak i na szatach oraz skrzydłach archanioła, jest odblaskiem Chwały Bożej. Przepaska na włosach symbolizuje podporządkowanie się archanioła Bogu Jedynemu i jego wierność.
Ikona Archanioła Michała została napisana techniką tempery jajowej z zastosowaniem pozłotnictwa. Na nimb położono płatki 23,75-karatowego złota. Deskę pokryto płótnem, na którym położono 12 warstw gruntu powstałego z kleju króliczego i kredy szampańskiej. Warstwy te zostały położone metodą „na krzyż”.

Ikona ma wymiary 21 cm x 16 cm.
Każdy etap tworzenia ikony poprzedzony został modlitwą.

Ikona Archanioła Michała

Archanioł Michał (hebr. Któż jak Bóg) uważany jest za najważniejszego z archaniołów. To archistrateg i dowódca zastępów niebiańskich, który poskramia szatana. Według tradycji to on jako pierwszy wystąpił przeciwko szatanowi i zbuntowanym aniołom z okrzykiem: „Któż jak Bóg!”. Archanioł Michał na ikonie pokazany jest w żołnierskiej zbroi i tunice. Ma miecz, tarczę i oszczep.
Archanioł Michał to ten, który pokonuje Smoka: „I nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie mieli wałczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowi, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię; został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie”. (Ap 12,7-9).
Archanioł Michał wyraża ideę zwycięstwa dobra nad złem, chrześcijaństwa nad pogaństwem. Archanioł Michał jest ognistym wojownikiem, Księciem Niebiańskiej Armii, która walczy w imię sprawiedliwości i prawa.
Złoto w tle ikony, jak i na szatach oraz skrzydłach archanioła, jest odblaskiem Chwały Bożej. Przepaska na włosach symbolizuje podporządkowanie się archanioła Bogu Jedynemu i jego wierność.
Przedstawiona ikona została napisana techniką tempery jajowej. Tło ikony pokryte zostały płatkami 23, 75-karatowego złota. Na deskę zostało przyklejone płótno, na którym metodą „na krzyż” położono 12 warstw lewkasu, powstałego z kleju króliczego i kredy szampańskiej.

Ikona ma wymiary 21 cm x 16 cm.
Każdy etap tworzenia ikony poprzedzony został modlitwą.

Informacje

  • Nazywam się Patrycja Sirek Z ikonami zetknęłam się po raz pierwszy kilkanaście lat temu, gdy, będąc na wschodzie kraju trafiłam do monasteru w Jabłecznej. Zachwyciła mnie wtedy wschodnia ikonografia. Miałam również okazję przebywać w Kijowie, gdzie podziwiałam przepiękne ikony w cerkwiach, co jeszcze pogłębiło i ugruntowało moją fascynację tą sztuką. Efektem tej fascynacji była kilkuletnia praca nad reprodukcjami ikon w Domu Życia przy Wspólnocie Dobrego Pasterza w Góralach.
    Więcej
  • Technologia tworzenia ikony w całości nasycona jest symboliką. Przedstawione ikony zostały napisane według tzw. kanonu ikonopisarskiego, czyli ściśle określonych reguł.
    Więcej